به نامِ خُدا / پرنویسا

پرنویسا: وبلاگ پروین شیرِبیشه

به نامِ خُدا / پرنویسا

پرنویسا: وبلاگ پروین شیرِبیشه

به نامِ خُدا / پرنویسا

به وبلاگ پرنویسا خوش آمدید
هر نوشته‌ای برای خواندن متولد می‌شود

«نوشتن» کسب و کارِ من است!
در این وبلاگ،
نمونه‌هایی از ثبت اندیشه‌ و احساسم را
بیشتر به صورت «درباره‌نویسی» و «شعر» بیان می‌کنم.

سپاسگزارم که آنها را با ذکر نام این وبلاگ با خوانندگان دیگر به اشتراک می‌گذارید

پیام های کوتاه

در این وبلاگ بیشتر «درباره‌نویسی» می‌کنم و البته شعرهایم و یادداشت‌هایی کوتاه و پراکنده. 

درباره‌های من بیشتر کوتاه هستند. چون  منطق «درباره‌نویسی» چنین است.

«درباره‌نویسی» برای من مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و نوشته‌های کوتاهی در گذر زندگی‌ام است

منظورم از «درباره‌نویسی»، نوشتن درباره‌ی موضوعات مختلف است. 

اما چرا نوشتن؟ و چگونه نوشتن؟ و اصلاً چرا نوشتن درباره‌ی؟

برای پرسش‌هایی که طرح می‌شود، پاسخ‌هایی دارم که به مرور آن را هم می‌نویسم.

[حکایت همچنان باقی‌ست]

@@@

فهرست درباره‌نویسی‌هایم، یک فهرست باز است که هر روز یا هر بار ممکن است یک درباره‌ی تازه به آن افزوده شود. 

تا اینجا «درباره‌هایم» اینها هستند:

  • درباره‌ی نوشتن
  • درباره‌ی ویرایش 
  • درباره‌ی واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهیم
  • درباره‌‌ی فیلم‌ها
  • درباره‌ی نمایش‌ها
  • درباره‌ی هنر

@@@

درباره‌نویسی‌هایم را می‌توانید در فهرست موضوعی مطالب بخوانید.

این صفحه صرفاً برای آشنایی با این بخش از وبلاگ طراحی شده و پس از تولّد یک «درباره‌ی» تازه، یا برای بیان نکاتی در خصوص «درباره‌نویسی» به‌روز‌رسانی می‌شود.